Reģistrēties

Ja vēlaties iegādāties autostāvvietas izmantošanas tiesības kādā no autostāvvietām vai apskatīt Jums noteiktā līgumsoda apstākļus, vienkārši ienāciet sistēmā, izmantojot ID-karti vai ar savas bankas starpniecību. Reģistrēties nav nepieciešams.


Ja esat partneruzņēmums, kas ir nesen pievienojies eParking pakalpojumam, savus lietotāja konta datus saņemsiet no savas kontaktpersonas.

Ja esat partneruzņēmuma darbinieks, tad savus lietotāja konta datus saņemsiet no galvenā lietotāja vai sava klientu administratora.